Υποβολή πρότασης για τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» από το Σύλλογο Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνών Λαγκαδά

Υποβολή πρότασης για τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» από το Σύλλογο Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνών Λαγκαδά

ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Λαγκαδά μετά από την υπόδειξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει στα μέλη του την έναρξη συνεργασίας με το ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».
Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. 
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:
Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος) ή υπό προϋποθέσεις,
Σχήμα 2: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος) 
Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο:
• την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και
• την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 50.000.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως:
• μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ
• μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ (2000,00€ ανά επιχείρηση)
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
Λήξη Υποβολών: 5 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο σύλλογός μας έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης από τον φορέα υλοποίησης που είναι ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, έχει ήδη μοιράσει τις υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής των καταστημάτων και έχει πάρει όλες τις αποφάσεις που πρέπει το Δ.Σ για την έναρξη της συνεργασίας και την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον φορέα υλοποίησης( Δήμος Λαγκαδά) και είμαστε σε αναμονή της ανάθεσης έργου από τον Δήμο Λαγκαδά στην εταιρία συμβούλων που θα υποβάλλει την πρόταση.
Θεωρούμε ως Δ.Σ πως το πρόγραμμα αυτό θα τονώσει την αγορά και την εμπορική κίνηση της πόλης του Λαγκαδά μέσα από τις αναπλάσεις που θα γίνουν στην περιοχή παρέμβασης και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.
Θα επανέλθουμε με νέο δελτίο τύπου για την ενημέρωση των μελών μαςόσον αφορά την πορεία της πρότασης.

​​​​​​​​ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ​​​​ΤΟ Δ.Σ

000