ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ Χρονοδιάγραμμα πληρωμών έδωσε ο Β. Αποστόλου

ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ Χρονοδιάγραμμα πληρωμών έδωσε ο Β. Αποστόλου

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Απριλίου θα γίνει η επόμενη πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014, οι πληρωμές της συνδεδεμένης ενίσχυσης ελαιολάδου, σκληρού σίτου και βόειου κρέατος για τις ορεινές-μειονεκτικές περιοχές και η πληρωμή των εκκρεμοτήτων της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος 2014.

 

Αυτό διαβεβαίωσε ο αν. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, προσθέτοντας, ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα πληρωθούν και οι εκκρεμότητες των άμεσων ενισχύσεων 2012. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, θα γίνουν πληρωμές εκκρεμοτήτων άμεσων ενισχύσεων ετών 2010 και 2011, καθώς και οι πληρωμές για τα προγράμματα της σηροτροφίας και μελισσοκομίας.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων έδωσε ο κ. Αποστόλου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Αναφορικά με το μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης επισήμανε, ότι για το έτος αιτήσεων 2014 η πληρωμή της εκκαθάρισης εκτιμάται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου, ενώ οι συμπληρωματικές πληρωμές προηγούμενων ετών θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Μαΐου, υπό την προϋπόθεση διάθεσης των απαιτούμενων πιστώσεων.  Όσον αφορά στο μέτρο των αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον αν. υπουργό, βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος για τον υπολογισμό πληρωμής για το σύνολο των δράσεων, το οποίο εν συνεχεία θα ελεγχθεί από τις υπηρεσίες ως προς την ορθότητα υλοποίησης. Μετά την επιβεβαίωση της ορθότητας του υπολογισμού πληρωμής θα είναι δυνατή η διαδικασία δημιουργίας και αποστολής φακέλων πληρωμής από τις ΔΑΟΚ (συμπληρωματικές πληρωμές για τη δράση μείωσης νιτρορύπανσης και τη δράση της βιολογικής γεωργίας έτους 2012, πληρωμές για τις λοιπές δράσεις του πρώτου έτους εφαρμογής). Οι προαναφερόμενες πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Απριλίου και θα ακολουθήσουν οι πληρωμές για τα επόμενα έτη εφαρμογής.

Ο αν. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε και στο ζήτημα της μεταφοράς των ταμιακών διαθέσιμων του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστηρίζοντας, ότι “η αλλαγή που αποφάσισε η κυβέρνηση δεν έχει και δεν θα έχει καμία αρνητική συνέπεια στη διαδικασία και στους χρόνους πληρωμής των κάθε είδους ενισχύσεων στους έλληνες αγρότες. Αντίθετα, μόνον οφέλη μπορεί να δημιουργήσει, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα θα αξιοποιηθούν κατά τρόπο αποδοτικότερο, με μεγαλύτερα δηλαδή επιτόκια, σε σχέση με σήμερα. Οι κοινοτικές και εθνικές ενισχύσεις των δικαιούχων παραγωγών είναι διασφαλισμένες, οι πληρωμές θα εξελιχθούν απρόσκοπτα, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία”. Σκοπός της απόφασης, κατά τον κ. Αποστόλου, είναι η τήρηση των διαθεσίμων ταμειακών υπολοίπων του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν θα χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων, σε έντοκο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ