Πρόσκληση για νέο Μεταπτυχιακό από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση για νέο Μεταπτυχιακό από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Στην «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» εστιάζει το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που υλοποιείται με τη συνεργασία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και για το οποίο τα δικαιολογητικά κατατίθενται μέχρι τις 26 Ιουνίου 2015.

Το εν λόγω Πρόγραμμα 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα γίνει με τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων ενώ η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. 

 Οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, Τ.Κ. 118 55, τηλ./Fax: 2105294776 Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) αίτηση συμμετοχής και τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή ή σε απλές φωτοτυπίες: 

1. Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος) 
2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας 
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία. 
4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης 
5. Βιογραφικό σημείωμα 
6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
7. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών 
9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη 


 Αξίζει να σημειωθεί ότι το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών, που καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και ισοδυναμούν με μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα. Τα κριτήρια με σειρά προτεραιότητας είναι η ακαδημαϊκή επίδοση και η οικονομική κατάσταση. Επίσης, μετά το τέλος κάθε εξαμήνου μαθημάτων το Πρόγραμμα επιβραβεύει τον/την καλύτερο/η φοιτητή/τρια με ένα ποσό (μερική απαλλαγή από δίδακτρα) το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. 

Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις. 

Α΄ φάση (για την πλήρωση 40 θέσεων) 
Αιτήσεις: έως 26/06/2015 
Συνεντεύξεις: 01/07/2015 και 02/07/2015 
Αποτελέσματα: 05/07/2015 ακολουθούμενα από εγγραφές των επιτυχόντων 

Β΄ φάση (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις) 
Αιτήσεις: έως 11/09/2015 
Συνεντεύξεις: 15/09/2015 και 16/09/2015 
Αποτελέσματα: 18/09/2015 ακολουθούμενα από εγγραφές των επιτυχόντων 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κα. Γ. Παπαϊωάννου, Ιερά Οδός 75, 118 55 Βοτανικός- Αθήνα,
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα εξής κριτήρια: 
1. Γενικός Βαθμός Πτυχίου 
2. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος TOEFL (70 μονάδες και άνω) ή IELTS (5,5 και άνω) ή TOEIC (700 και άνω) ή άλλου ισοδύναμου τίτλου (π.χ. Advanced ή Proficiency κλπ). Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται επί πλέον και επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 221/90, άρθρο 9. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν κατά το τέλος Σεπτεμβρίου, δεν έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις του προγράμματος, το ΜΒΑ διατηρεί τη δυνατότητα να διοργανώνει εξέταση στα Αγγλικά για να αξιολογήσει τυχόν εναπομείναντες υποψήφιους που για διαφόρους λόγους, δεν έχουν τυπική απόδειξη της επίδοσής τους στην Αγγλική. 
3. Το περιεχόμενο δύο συστατικών επιστολών 
4. Προσωπική συνέντευξη 
5. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κα. Γ. Παπαϊωάννου, Ιερά Οδός 75, 118 55 Βοτανικός- Αθήνα, 
Τηλ./fax 210 5294776, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., και ιστοσελίδα: www.mba.aua.gr

Δείτε εδώ αναλυτικά  την εκτενή και  σύντομη προκήρυξη του Προγράμματος.

000