Έγκριση προγραμμάτων για ζημιές στην κτηνοτροφία

Έγκριση προγραμμάτων για ζημιές στην κτηνοτροφία

Εγκρίθηκαν οι επιλέξιμες δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υλοποιήσει η χώρα μας τα ετήσια και πολυετή προγράμματα που υποβάλλει για την εκρίζωση, τον έλεγχο, την επιτήρηση και τις έκτακτες επεμβάσεις, που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση ορισμένων νοσημάτων των ζώων και ζωανθρωπονόσων, όπως προκύπτει από σχετική απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

-Οι λειτουργικές δαπάνες που δημιουργούνται με μέτρα που λαμβάνονται για  την καταστροφή των ζώων, τον καθαρισμό, την απολύμανση των χώρων, την απολύμανση  ή καταστροφή, όπου απαιτείται, των μολυσμένων ζωοτροφών ή υλικών εξοπλισμού που  βρίσκονται στην εκτροφή(στο μέτρο που δεν μπορούν να απολυμανθούν),

-Οι δαπάνες συλλογής και μεταφοράς δειγμάτων, αγοράς διαγνωστικών αντιδραστηρίων και λοιπών αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται για τις δειγματοληψίες, και εξετάσεις από τα αρμόδια κρατικά εργαστήρια, στα πλαίσια εφαρμογής των προγραμμάτων της επιτήρησης των ασθενειών αυτών.

-Οι άλλες δαπάνες  που πραγματοποιούνται και συνδέονται με τα λοιπά μέτρα(π.χ. οι δαπάνες  αγοράς εμβολίων REV 1, RB 51, εμβολίων  για την σαλμονέλωση , εμβολίων για τον εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων, αγοράς φυματίνης , εντομοαπωθητικών κ.λ.π.) και ενδεχομένως δαπάνες πρόσληψης προσωπικού ή εμβολιασμού κατά των ασθενειών αυτών.

Σημειώνεται πως για το έτος 2015 συντάσσεται σχετική ΚΥΑ όπου θα κατανεμηθούν οικονομικές επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις ύψους 22.000.000 ευρώ για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου.

Τέλος σημειώνεται ότι οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του 2014 στο ποσό των 8.783.000 ευρώ.

agronews.gr

000