Αύριο Τρίτη η πρώτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λαγκαδά

Αύριο Τρίτη η πρώτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λαγκαδά

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλείσθε να προσέλθετε στην 1η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λαγκαδά (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαγκαδά την 31η του μηνός Μαρτίου, έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.

Δείτε συνημμένη την πρόσκληση εδώ